మేషం-ఆదాయం మరియు అదృష్ణం
మేషరాశిలో జన్మించినవారు జీవితంలో ఉన్నత వ్యక్తులగానో, ప్రముఖలు గానో చెలామణి అవుతారు. దీనికి కారణం ఈ రాశిపై మంగళ గ్రహ ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది. వీరు రాజకీయాలలో కీలకపాత్ర పోషించే అవకాశాలు లేకపోలేదు. రాజకీయ నేతలుగా ఎదగటంవల్ల వీరిపై ప్రజలలో ఎనలేని మమకారం ఉంటుంది. ఇతరుల నుంచి ఏదైనా నేర్చుకోవటానికి వీరు సంశయించరు.

రాశి లక్షణాలు