మేషం-ఆప్త మిత్రుడు
మేష రాశికి చెందినవారికి వృషభ, మిధున, కన్యా, తులా,మకర రాశులకు చెందినవారు మంచి మిత్రులవుతారు. కాగా మిధునం, కర్కాటకం, సింహం, వృశ్చిక రాశులకు చెందిన వారు వీరికి విరోధులుగా ఉంటారు.మొత్తం మీద కుంభరాశికి చెందిన వారికి పెద్ద సంఖ్యలో మిత్రులు ఉంటారు. వీరంతా దాదాపు ప్రాణమిత్రులని చెప్పవచ్చు.

రాశి లక్షణాలు