మేషం-ఆర్థిక స్థితి
మేష రాశికి చెందిన వారు ఆర్థికంగా పరిపుష్టిగా ఉంటారు.దీనికి కారణం వారి శ్రమ, పట్టుదలే. అత్యంత చతురత మనస్తత్వం కలిగిన వారు కావటంతో ఎక్కడికి వెళ్లినా అనుకున్న పనిని నెరవేర్చుకోగలుగుతారు. వీరి బుద్ధి కులతే వీరికి పెద్ద పెట్టుబడి అని చెప్పవచ్చు.

రాశి లక్షణాలు