మేషం-వ్యాపారం
మేషరాశికి చెందినవారు అత్యంత సమర్థవంతులుగా ఉంటారు.ఆత్మవిశ్వాసం, దృఢ సంకల్పం కలిగి వాటిని అవసర సమయాల్లో ఉపయోగించి కీర్తి శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. సిమెంటు, ఇనుము తదితర ఖనిజ సంబంధిత పరిశ్రమల్లో మేషరాశివారు రాణిస్తారు. వీటితోపాటు సూపర్ మార్కెట్లు ప్రారంభించినా లాభాలను సాధిస్తారు. మొత్తం మీద వీరి జాతకానికి సరిపోయే వ్యాపారాన్ని చేపట్టినట్లయితే తప్పకుండా లాభాల బాటలో పయనిస్తారు.

రాశి లక్షణాలు