ప్రేమ కవితలు

ప్రేమ లేని జీవితమది జీవితమే కాదు!!

మంగళవారం, 10 సెప్టెంబరు 2019

నా హృదయం నీ మందిరము

మంగళవారం, 3 సెప్టెంబరు 2019

నీ నవ్వు మల్లె పువ్వుల తావి..?

మంగళవారం, 26 మార్చి 2019

మనోభావాల మార్గంలో కలిసిపోతూ...

శుక్రవారం, 8 మార్చి 2019

ప్రేమ లేని జీవితం...?

శుక్రవారం, 1 ఫిబ్రవరి 2019

ప్రేమ అంటే ఏమిటో తెలుసా..?

మంగళవారం, 4 డిశెంబరు 2018
ఏటి ఒడ్డున ఓ చినుకాఎద సవ్వడులు వినవాఎంకి పిల్ల ఎన్నాళ్లగానోఎదురు చూపులు చూస్తుందటగానా గుండె ఏటి ఒడ్డ...
అబ్బాయి ప్రేమ USER NAME లాంటిది...చూసేవాళ్ళందరికీ కనిపిస్తుంది...అమ్మాయి ప్రేమ PASSWORD లాంటిది.ప్రే...
ప్రియా -నీ ప్రేమ కమ్మదనాలునీ స్పర్శ మధురానుభూతులునీ ముద్దు తీయదనాలునీ కౌగిలి వెచ్చదనాలునా గుండెల్లో ...
ప్రియా...యవ్వనపు తొలినాళ్లలోనిను చూసిన ఆ క్షణాల్లోనీ రూపు నా హృదయంలోముద్రించావు తీపిగురుతుగానీ యవ్వన...
LOADING