జాతకం

కన్య
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు గృహమార్పు కలిసివస్తుంది. పదవుల కోసం ప్రయత్నిస్తారు. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. శుభకార్యాన్ని ఘనంగా చేస్తారు. మీ ఆతిథ్యం ఆకట్టుకుంటుంది. బంధుత్వాలు, పరిచయాలు బలపడతాయి. సోమ, మంగళవారాల్లో పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. విమర్శలు ఎదుర్కొంటారు. కొన్ని విషయాలు పట్టించుకోవద్దు. సంతానం చదువులపై మరింక శ్రద్ధ వహించాలి. పెట్టుబడులకు అనుకూలం. పెద్దమొత్తం ధనసహాయం తగదు. మీ ఇష్టాయిష్టాలను సున్నితంగా వ్యక్తం చేయండి. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. ఆత్మీయులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగస్తుల కార్యక్రమాలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. వ్యాపారాల్లో రాణింపు, అనుభవం గడిస్తారు. ఉపాధి పథకాల్లో నిలదొక్కకుంటారు. వాహనం ఇతరులకు ఇవ్వవద్దు.