మాట్లాడని పెళ్లాంతో..?

''చిన్న కప్పలను రాళ్లు పెట్టి కొడుతుంటే నీకు మూగపెళ్లాం వస్తుందిరా అని భయపెట్టేవారు.. ఆ పని చేసివుంటో ఎంత బాగుండో.. అన్నాడు రాజు.. ''ఎందుకు..? అని అడిగాడు సోము.. "అలా కొట్టి వుంటే.. ఎంత బాగుండునో

శనివారం, 11 ఆగస్టు 2018 (15:31 IST)
''చిన్న కప్పలను రాళ్లు పెట్టి కొడుతుంటే నీకు మూగపెళ్లాం వస్తుందిరా అని భయపెట్టేవారు.. ఆ పని చేసివుంటో ఎంత బాగుండో.. అన్నాడు రాజు.. 
 
''ఎందుకు..? అని అడిగాడు సోము.. 
 
"అలా కొట్టి వుంటే.. ఎంత బాగుండునో కదా.. మాట్లాడని పెళ్లాంతో..?

వెబ్దునియా పై చదవండి

తర్వాతి కథనం శ్రీరెడ్డికి ధైర్యం కావాలి.. నాకైతే అలాంటి అనుభవం లేదు: విశ్వరూపం ఆండ్రియా