అరటిచెట్టులో విష్ణువు-లక్ష్మి అందుకే...

అరటి చెట్టు ఎక్కడ ఉందో, అక్కడ విష్ణువు- లక్ష్మి కొలువై వుంటారని విశ్వాసం.

webdunia

ఇంట్లో అరటి మొక్కను నాటడం ద్వారా గురు గ్రహం యొక్క శుభ ఫలితాలు పొందుతారు.

webdunia

ఈ చెట్టును ఎక్కడ నాటినా సంతోషానికి, శ్రేయస్సుకు లోటుండదు.

webdunia

ఇంట్లో దీని ఉనికి వైవాహిక జీవితంలోని కష్టాలను తొలగిస్తుంది. పెళ్లికాని అమ్మాయిలకు త్వరలో పెళ్లి అవుతుందని విశ్వాసం.

webdunia

ఈ చెట్టును ఎక్కడ నాటితే ఆ ఇంట్లో పిల్లలు ఎప్పుడూ సంతోషంగా, కష్టాలకు దూరంగా ఉంటారు.

webdunia

ఉన్నత విద్య- జ్ఞానాన్ని పొందడంలో ఇది సహాయపడుతుంది. ఎందుకంటే శాంతియుత సానుకూల శక్తి దాని నుండి బయటకు వస్తూ ఉంటుంది.

webdunia

అరటి చెట్టుకు నీళ్ళు పోసి పూజించడం వల్ల ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది.

webdunia

ఈ సమాచారం ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది.

webdunia

చెన్నై భక్తుడు టీటీడీకి రూ.1.02 కోట్లు విరాళం

Follow Us on :-