చాలా రోజుల తర్వాత ఇంటికొస్తే..?

రాజేష్: "ఏరా.. చాలారోజులకు తర్వాత మీ ఇంటికి వచ్చాను. ఓ కప్పు టీతోనే సరిపెట్టేశావే..!" గిరి: ''టీ చాలదా ఇంకేం కావాలి...!" రాజేష్: "కొరికి తినేలా ఏమున్నాయ్..!" గిరి : ''ఆ వుందిగా కరిచే కుక్క.. వదిలి

సోమవారం, 25 జూన్ 2018 (14:54 IST)
రాజేష్: "ఏరా.. చాలారోజులకు తర్వాత మీ ఇంటికి వచ్చాను. ఓ కప్పు టీతోనే సరిపెట్టేశావే..!" 

 
గిరి: ''టీ చాలదా ఇంకేం కావాలి...!" 

రాజేష్: "కొరికి తినేలా ఏమున్నాయ్..!"

గిరి : ''ఆ వుందిగా కరిచే కుక్క.. వదిలిపెట్టమంటావా..?"

వెబ్దునియా పై చదవండి

తర్వాతి కథనం పెళ్ళంటూ చేసుకోను.. కానీ ఓ వ్యక్తి మాత్రం?: లక్ష్మీమీనన్