చిలుకను ఇంట్లో ఉంచితే ఏమవుతుంది?

తరచుగా చాలామంది ఇంట్లో పంజరంలో చిలుకను ఉంచుతారు, అది శుభమా లేదా అశుభమా అనే విషయాలను తెలుసుకుందాము.

webdunia

చిలుకను ఉంచడం వల్ల కలిగే నష్టాలు: పంజరంలో ఉంచిన చిలుక సంతోషంగా లేకుంటే అది దురదృష్టాన్ని, వినాశనాన్ని కలిగిస్తుంది.

జాతకం యొక్క రెండవ ఇంట్లో బుధ గ్రహం ఉంటే, అప్పుడు వ్యక్తి పెంపుడు జంతువులను ఉంచకూడదు. గొర్రెలు, మేక, చిలుక వంటివి.

చిలుకకు తప్పుడు విషయాలు బోధించినట్లయితే, చిలుక ఇంట్లో ప్రతికూలతను వ్యాపింపజేస్తుంది.

రాహు, కేతు, శని యొక్క తిరోగమన కారకం కారణంగా సంతోషంగా లేని చిలుక ఇంటి సభ్యులను ప్రభావితం చేస్తుంది.

చిలుకను ఉంచడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు: వాస్తు ప్రకారం, చిలుకను ఉంచడం వల్ల కష్టాలు నశిస్తాయి. తీవ్రమైన వ్యాధులు రావు.

చిలుకను పెట్టుకోవడం వల్ల పిల్లలకు చదువుకోవాలని అనిపిస్తుంది.

చిలుక సంతోషంగా ఉంటే భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధం మెరుగ్గా ఉంటుంది.

వారంలోని 7 రోజులకు 7 అదృష్ట రంగుల దుస్తులు ధరిస్తే?

Follow Us on :-