నవరాత్రులలో ఏమి చేయకూడదు

నవరాత్రులలో ఏమి చేయరాదో పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి. ముఖ్యంగా దేవీ పూజ చేసేవారు నిష్టగా వుండాలి.

webdunia

జుట్టు కత్తిరించుకోవద్దు, షేవింగ్ చేయవద్దు.

webdunia

గోళ్లు తీయరాదు.

webdunia

వెలిగించిన దీపపు జ్వాల కొండెక్కకుండా చూడాలి.

webdunia

వెల్లుల్లి-ఉల్లి, నాన్ వెజ్ తినకూడదు

webdunia

మురికి బట్టలు ధరించవద్దు.

webdunia

తోలు వస్తువులను ఉపయోగించరాదు.

webdunia

కొంతమంది నిమ్మకాయలు కూడా కోయకూడదంటారు

webdunia

ఉప్పు వాడటం నవరాత్రులలో కొందరు చేయరు.

webdunia

పగటిపూట నిద్రపోకూడదని చెపుతారు.

webdunia

ఏదైనా తినేటపుడు ఒకేచోట కూర్చుని ఆరగించాలంటారు.

webdunia

ఏదైనా పాఠం సమయంలో మాట్లాడవద్దు లేదా ఇతర పనులు చేయవద్దు

webdunia

పొగాకు వాడరాదు

webdunia

దేవీ నవరాత్రుల సమయంలో బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించాలి

webdunia

మహాలయ అమావాస్య నాడు చేయవలసిన పరిహారాలు

Follow Us on :-