దేవాలయాల్లో గంట ఎందుకు మోగిస్తారు?

గంట ఓం శబ్దానికి, సృష్టి శబ్దానికి చిహ్నంగా పరిగణించబడుతుంది. అందుకే గంట మోగిస్తారు.

webdunia

అన్ని రకాల వాస్తు దోషాలు కూడా గంట మోగించడం ద్వారా తొలగిపోతాయి.

webdunia

గంట శబ్దం ఎక్కడ వస్తుందో అక్కడి వాతావరణం ఎప్పుడూ స్వచ్ఛంగా, పవిత్రంగా ఉంటుంది.

webdunia

స్కంద పురాణం ప్రకారం గుడిలో గంట మోగించడం వల్ల మనిషికి వంద జన్మల పాపాలు నశిస్తాయి.

webdunia

గంట మోగించడం ద్వారా దేవతల ముందు మీ హాజరు గుర్తించబడుతుందని చెబుతారు.

webdunia

గంట శబ్దం కంపనాలతో వాతావరణంలోని బ్యాక్టీరియా, వైరస్‌లు మొదలైనవాటిని నాశనం చేస్తాయి.

webdunia

గంటను మోగించడం ద్వారా ప్రతికూల శక్తులు తొలగిపోతాయి.

webdunia

కాలచక్రానికి ప్రతీకగా గంటను పరిగణిస్తారు.

webdunia

అలా చేస్తే మనీ ప్లాంట్ వల్ల డబ్బు నష్టం జరుగుతుందా?

Follow Us on :-