మెర్రీ క్రిస్మస్: 10 ఆసక్తికరమైన క్రిస్మస్ సంప్రదాయాలు

డిసెంబర్ 25, ఏసుక్రీస్తు జన్మదినమైన క్రిస్మస్ నాడు ప్రబలంగా ఉండే 10 ఆసక్తికరమైన సంప్రదాయాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

webdunia

క్రిస్మస్ చెట్టు- సతత హరిత క్రిస్మస్ చెట్టు అనేది డగ్లస్, బాల్సమ్ లేదా ఫిర్ ప్లాంట్, దానిపై అలంకరణలు ఉంచబడతాయి.

శాంతా క్లాజ్- పిల్లలు సాక్స్‌లను బయట వేలాడదీస్తారు, అందులో శాంతా స్వర్గం నుండి వచ్చి పిల్లలకు క్యాండీలు, బొమ్మలు ఇచ్చిన తర్వాత స్వర్గానికి తిరిగి వెళుతుంది.

webdunia

జింగిల్ బెల్స్- క్రిస్మస్ పండుగను జింగిల్ బెల్స్, ఓ హోలీ నైట్ వంటి పాటలతో జరుపుకుంటారు. ప్రార్థన పాటలతో పాటు శాంతా క్లాజ్ పట్టణానికి వస్తారు.

కొవ్వొత్తులు- చర్చిలో క్రిస్మస్ సందర్భంగా, ప్రజలు యేసుక్రీస్తు, మదర్ మేరీ విగ్రహం ముందు రంగురంగుల కొవ్వొత్తులను వెలిగించి తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తారు.

కరోల్- ఈ రోజున, చర్చిలో ప్రత్యేక సామూహిక ప్రార్థన కూడా చేయబడుతుంది, దీనిని క్రిస్మస్ కరోల్ అంటే మతపరమైన పాట అని పిలుస్తారు.

రింగింగ్ బెల్స్- క్రిస్మస్ రోజున గంటలు మోగించే ఆచారం కూడా ఉంది, వీటిని రింగింగ్ బెల్స్ అంటారు. ఇళ్ళు, చెట్లు, చర్చిలు గంటలతో అలంకరించబడతాయి

టేబుల్‌ యాక్స్- క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఇంట్లో, చర్చిలో క్రీస్తు, శాంతా క్లాజ్ పుట్టిన పట్టికను తయారుచేస్తారు.

కొత్త దుస్తులు- ఈ రోజున ఎరుపు- ఆకుపచ్చ రంగులను కొత్త దుస్తులలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు, ఎందుకంటే ఎరుపు రంగు యేసుక్రీస్తు రక్తాన్ని సూచిస్తుంది. ఆకుపచ్చ రంగు సతతహరిత సంప్రదాయానికి ప్రతీక.

ఇంట్లో గుగ్గిలం ధూపం వేస్తే ఏమవుతుంది?

Follow Us on :-