ప్రపంచంలోని 10 అత్యంత అందమైన పువ్వులు

ప్రపంచంలో అత్యంత అందమైన 10 పువ్వులు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

webdunia

కమలం- నీలి కమలం, తెల్ల కమలం, బ్రహ్మ కమలం మూడు చాలా అందంగా ఉంటాయి.

webdunia

గులాబీ- గులాబీ పువ్వులు కూడా చాలా రంగులలో ఉంటాయి. వీటిలో ఎరుపు, గులాబీ రంగులు చాలా అందంగా ఉంటాయి.

webdunia

దాలియా పుష్పం- అనేక రంగులలో కనిపించే ఈ పువ్వు కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా తెలుపు, నారింజ, గులాబీ రంగులలో.

webdunia

తులిప్ - ఈ పువ్వులు నీలం మినహా దాదాపు అన్ని రంగులలో కనిపిస్తాయి.

webdunia

వాటర్ లిల్లీ- దీనిని లిల్లీ ఫ్లవర్ అని కూడా అంటారు. ఇది కమలంలా నీటిలో పెరుగుతుంది.

webdunia

ఓరియంట్ పుష్పం- తెలుపు, గులాబీ, ఎరుపు రంగులలో కనిపించే ఈ పువ్వు శాశ్వతమైనది.

webdunia

చంపా- ఈ పువ్వు పసుపు, తెలుపు రంగులో ఉంటుంది. గొప్ప వాసన కలిగి ఉంటుంది.

webdunia

గుల్బహార్ - చాలా అందమైన ఈ పువ్వును బసంతి అని కూడా అంటారు. ఇది తెలుపు, పసుపు రంగులలో కనిపిస్తుంది.

webdunia

మల్లెపూవు- ఇంగ్లీషులో జాస్మిన్ అంటారు. ఇది అద్భుతమైన సువాసనతో చాలా అందంగా ఉంటుంది.

webdunia

చెర్రీ బ్లోసమ్ - ఇది కూడా చాలా అందమైన పువ్వు.

webdunia

మీ మొబైల్ నుండి డేటా ఎలా లీక్ అవుతుందో తెలుసా?

Follow Us on :-